Sostenibilitat

L’acer és la base del treball de SCS, i representa perfectament la idea que la sostenibilitat ha de formar part de totes les nostres activitats i projectes. L’acer és un material que prové en un 99% del reciclatge i representa un exemple molt clar d’economia circular.

Des de SCS no només treballem pel reciclatge del material sinó que també n’afavorim la reutilització. Dissenyem estructures el màxim de cargolades possibles, facilitant la seva posterior reutilització o reciclatge. Amb l’ús de l’acer com a base principal (però no l’única) dels nostres projectes contribuïm a un model de construcció més sostenible i respectuós amb l’entorn.

Un clar exemple de la interiorització dels conceptes de sostenibilitat en la nostra forma de treballar és la incorporació com a metodologia de treball i millora de la ISO14001 o la participació en nombrosos projectes amb els màxims estàndards LEED o BREAM.”