Innovació

El compromís de SCS amb la innovació contínua neix de la voluntat d’oferir sempre als nostres clients les solucions més eficients i adaptades a les seves necessitats.

A SCS des de ja fa molts anys treballem tots els projectes amb tecnologia BIM, amb el software TEKLA i utilitzem els programes de càlcul d’elements finits mes avançats tant per el càlcul general d’estructures com per al disseny i càlcul d’unions.

A SCS sempre hem estat pioners en l’ús de noves solucions estructurals. L’experiència en edificacions singulars ens ha permès traspassar moltes solucions a la construcció industrial, essent pioners en l’ús d’estructures mixtes de formigó i acer.