Culleré
Sala

Hewlett Packard Sant Cugat

Situació: Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Any: 2017 - 2018

Projecte: EDETCO
700 Tn d’Acer

Edifici industrial i de serveis amb estructura de la nau principal de pilars prefabricats de formigó i estructura de coberta de grans llums amb encavallades principals i corretges de coberta també tipus gelosia. Múltiples solucions estructurals, forjats col•laborants, marquesines, etc. Edifici realitzat amb els estàndards LEED de construcció sostenible.