Culleré
Sala

Bonarea Nave Logística

Situació: Épila (Zaragoza)

Any: 2021

Estructura: Valladares

2600 Tn estructura metàl·lica. 110.000 m2 en planta.

Edifici industrial amb estructura mixta de pilars de formigó prefabricat i estructura de coberta metàl·lica. Estructura de coberta amb encavallades principals entre 30 i 40 de llum i corretges d'encavallades secundaries de 15m.