Culleré
Sala

Tanatori Sancho d’Àvila

Situació: Barcelona

Any: 2016 - 2017

Arquitecte: Jordi Frontons
800 Tn d’Acer

Edifici singular destinat a tanatori, en destaquen els importants voladissos i les grans estructures en gelosia que formen l’edifici. Un dels altres punts rellevants del projecte era la seva complexa execució amb uns espais molt reduïts.