Culleré
Sala

Estadi Johan Cruyff

Situació: Sant Joan Despí (Barcelona)

Any: 2018 - 2019

Arquitectura: Batlle i Roig
Direcció d’estructures: BIS
800 Tn d’Acer

Estructura per a l’estadi de futbol, amb encavallades a una pendent per la formació de tribuna i estructura de coberta de grades.