Culleré
Sala

Cuatrecasas Headquarters

Situació: Barcelona

Any: 2015

Arquitectes: GCA
Projecte d’estructures: Bomalnpasa
600 Tn d’Acer

Torre singular destinada a oficines amb un prominent voladís, forjats col·laborants, bigues mixtes i estructures singulars de la zona de hall.
Edifici realitzat amb els estàndards LEED de construcció sostenible.