Culleré
Sala

Casa Tarradellas Pizzes 5

Situació: Vic (Barcelona)

Any: 2016 - 2017

Enginyeria: EGAVIC
Disseny i càlcul d’estructura metàl·lica: SCS
2000 Tn d’Acer

Edifici Industrial destinat a l’elaboració de pizzes. Estructura formada per jàsseres metàl·liques de suport de forjats de plaques alveolars i estructura de coberta lleugera d’encavallades.