Culleré
Sala

Casa Tarradellas Càrnics 3

Situació: Vic (Barcelona)

Any: 2019

Enginyeria: EGAVIC
Disseny i càlcul d’estructura metàl·lica: SCS
2500 Tn d’Acer

Edifici Industrial destinat a l’elaboració de productes carnis. Edifici de 11.200 m2, 3 plantes amb 2 forjats entremitjos de 1000kgs/m2 de sobrecàrrega. Coberta amb encavallades de 30 metres a dos aigües. Estructura metàl·lica, forjats de xapa col·laborant i coberta tipus sandwich.