Culleré
Sala

Càrniques Toni Josep (Grupo Costa)

Situació: Vic (Barcelona)

Any: 2018 - 2019

Enginyeria: Colomer Rifà
400 Tn d’Acer

Ampliació i reforma d’edifici industrial del sector carni, amb noves estructures de connexió, estructures de guies galvanitzades i tot tipus de cobertes i façanes, incloent panells arquitectònics.