Culleré
Sala

Hotel Momunent

Situació: Barcelona

Any: 2014 - 2015

Arquitectes: Factoria UDA

Reforma i rehabilitació d’edifici destinat a hotel, les actuacions van incloure l’estintolament de la façana posterior, reforços d’estructura existent i nous forjats.